Mixbed Demineralizasyon 

MİXBED DEMİNERALİZASYON SİSTEMLERİ 

Arıtılmış suyun iletkenliğinin çok düşük olmasının (0.1 us/cm) gerekli olduğu hallerde Mixbed Demineralizasyon (Karışık Yataklı) Sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler özellikle kondens geri dönüşlerinde tek başlarına kullanıldıkları gibi anyon ve katyon kolonlarından oluşan reçineli sistemlerde veya Reverse Osmosis sistemlerinden sonra ultra saf su istenildiği durumlarda kullanılabilmektedir.