Danışmanlık

OPTİSU Mühendislik&Müşavirlik Su Arıtma ve Dağıtım Sistemleri Tic. Ltd. Şti. konusunda uzman kadrosuyla aşağıdaki dallarda danışmanlık hizmeti sunmaktadır

 
 
  • Tarımsal sulama şebekelerinin optimizasyonu
 
  • Su dağıtım şebekelerinin optimum genişletilmesi, rehabilitasyonu ve kalibrasyonu çalışmaları
 
  • Kompleks yada çok büyük su dağıtım sistemleri için pompa çalışma zamanlarının ayarlanması
 
  • Optimum klorlama ve ölçüm istasyonları yerlerinin belirlenmesi
 
  • Farklı kaynaklardan alınan suların minimum maliyetle istenilen su kalitesi standartlarını sağlaması
 
  • Su haznelerinin, basınç vanalarının ve pompaların işletme noktalarının ayarlanmasında
 
  • Haznelerin sistemin dengelenmesi, yangın suyu ihtiyacı ve acil durumlar göz önünde bulundurularak boyutlandırılması ve optimum hazne yerinin belirlenmesi
 
  • Sistemdeki sızıntı sularının minimize edilmesi için gereken kontrol vanalarının yerlerinin belirlenmesi
 
  • Arıtma tesisi mühendislik projelerinin hazırlanması
 
  • Arıtma tesisinin işletmeye alınması ve çalışır şekilde tarafınıza teslim edilmesi.