NANOFİLTRASYON ( NF )
Ortalama 1 nanometre ( 10 Angstrom ) ölçüsünde olan partiküllerin atılması için özel dizayn edilmiş membrandan oluşmuş proses, nanofiltrasyon olarak adlandırılır. Nanofiltrasyon membranların süzme kapasiteleri, ihtiyaç duyduğu basınç v.b.. özellikler açısından ultrafiltrasyon ve reverse osmosis proseslerin arasında yer alır.Moleküler ağırlığı 200-400'den büyük organik moleküller nanofiltrasyon sisteminde membrandan geçemez ve atığı oluşturur.

Çözünmüş tuzlar %20 -%98 arasındaki oranlarda atılır.Tek değerlikli anyon içeren tuzların (sodyum klorür ve kalsiyum klorür) % 20 - % 80 aralığında dışarı atılabilirliği vardır.
Buna rağmen iki değerlikli anyon içeren tuzların (magnezyum sülfat gibi), dışa atılabilirliği %90 - % 98 olacak şekilde yüksektir.

Yüzey sularından toplam organik karbon ve renk giderilmesi, kuyu sularından radyum ve sertlik giderilmesi, toplam çözünmüş katıların redüksiyonları, özel yiyecekler içinbe bulunan inorganik maddeden organik kısmının ayrılması ve özel atık su arıtımları nanofiltrasyonun tipik uygulamalarını oluşturur. Membran geçiş basıncı genellikle 3.5 - 16 bar (50-225 PSI)dır.