Demir-Mangan Filtresi

Demir Mangan Giderme 

Sularda bulunması muhtemel demir ve mangan minerallerinin , belirli değerlerin üzerine çıkması durumunda ve özel proseslerde , su ile çalışan makinelerin , tesisatın vb. sistemlerin zarar görmemesi için sulardan uzaklaştırılması gerekmektedir.

Sulardan demir ve mangan giderimi amacı ile , özel mineralli , otomatik olarak çalışan filtreler kullanılmaktadır.

Demir mangan filtrelerin dizaynı , ham su kapasitesi , filtrasyon hızı , demir ve mangan minerallerinin suda bulunma miktarına göre değişmektedir.