Çaprazlama: Seçilen bireyler birbirleriyle çaprazlanarak yeni nesildeki bireylerin oluşumu sağlanır. Aşağıda bazı çaprazlama örnekleri açıklanmıştır.

Tek noktalı: Seçilen iki birey kromozom katarı arasından rastgele bir noktadan kesilerek iki bireyin sağ tarafta kalan genleri yer değiştirilir. 

İki noktalı: Seçilen iki bireyin kromozom katarları rastgele iki noktadan kesilerek 1. kesim noktasının solunda kalan genler ile 2. kesim noktasının sağında kalan genler, 1. Birey ile 2. Birey arasında yer değiştirilir.

 

Tek düze: Seçilen iki bireyin rastgele birer geninin yer değiştirmesidir.