Elitizm

Elitizm: Topluluktaki uygunluk fonksiyonu en iyi olan bireyin çaprazlama ve mutasyon gibi operatörlerle kaybolabilme ihtimali vardır. Bunun önlenmesi için topluluktaki uygunluk fonksiyonu en iyi olan birey hiçbir işleme tabi tutulmadan bir sonraki jenerasyona aktarılır. Böylece bir sonraki jenerasyondaki en iyi bireyin bir önceki jenerasyondaki en iyi bireyden kötü olma ihtimali ortadan kaldırılmış olur.

Mutasyon

 

Mutasyon: Mutasyon olma olasılığına bağlı olarak seçilen bir bireyin kromozomlarındaki genlerin bir tanesinin, ikili kodlamada 0 ya da 1 olma durumuna göre, 0 ise 1, 1 ise 0 olarak değişikliğe uğramasıdır

Mutasyon algoritmanın yerel optimum noktalarda tıkandığı durumlarda bir başka optimum çözüme sıçrayabilmesini sağlar. Mutasyon değerinin küçük seçilmesi optimum sonuca ulaşılmasını önleyebilir, büyük mutasyon değerleri de süreci rastgeleliğe dönüştürebilir. Mutasyon genetik algoritmanın bir nevi sigortasıdır

Seçme

Seçme Yöntemi 

Seçme Yöntemi: Topluluk içerisinden uygunluk fonksiyonu iyi olanların belirli bir yönteme göre seçilme işlemidir. Rulet tekerleği, üst eş, turnuva, rastgele seçme gibi çeşitleri vardır.

Rulet tekerleği: Bireyler bir rulet tekerleğine yerleştiriliyormuş gibi düşünülür. Bireylerin uygunluk fonksiyonlarına göre rulet tekerleğinde kaplayacakları hacim belirlenir, uygunluk fonksiyonu yüksek olanların rulet tekerleğinde daha fazla hacimler kaplaması beklenir. Böylelikle rulet tekerleği çevrildiğinde uygunluk fonksiyonu yüksek olan bireylerin seçilme şansı yükselmiş olur.

Turnuva: Topluluktaki bireyler arasından rastgele belirli miktarda bireyler seçilerek aralarındaki uygunluk fonksiyonu yüksek olan birey tutulur geriye kalanlar atılır. Yeni topluluk bireyleri belli sayıdaki bireyler arasında yapılan yarışma sonucu oluşturulur.

Üst Eş: Topluluktaki bireyler eşler şeklinde düşünülerek ilk birey en iyi uygunluk fonksiyonu değerine sahip birey olarak, ikincisi ise rastgele seçilir

Çaprazlama

Çaprazlama: Seçilen bireyler birbirleriyle çaprazlanarak yeni nesildeki bireylerin oluşumu sağlanır. Aşağıda bazı çaprazlama örnekleri açıklanmıştır.

Tek noktalı: Seçilen iki birey kromozom katarı arasından rastgele bir noktadan kesilerek iki bireyin sağ tarafta kalan genleri yer değiştirilir. 

İki noktalı: Seçilen iki bireyin kromozom katarları rastgele iki noktadan kesilerek 1. kesim noktasının solunda kalan genler ile 2. kesim noktasının sağında kalan genler, 1. Birey ile 2. Birey arasında yer değiştirilir.

 

Tek düze: Seçilen iki bireyin rastgele birer geninin yer değiştirmesidir.

Kodlama

Kodlama Bilgileri Su Hayattır!

Kodlama: Problemin değişkenlerinin genetik algoritmaya bir şifreleme işlemi ile aktarılmasıdır. Genetik algoritmalar için ikili kodlama, gray kodlama, tam sayı kodlama, reel sayı kodlama, vektör kodlama ve ağaç kodlama gibi çeşitli kodlama yöntemleri mevcuttur. Optimizasyon probleminin yapısına uygun bir tanesi kodlama işlemi için seçilir.

Boru çaplarının ikili kod karşılıkları

Boru Çapı

(mm)

İkili Kod
100 00
150 01
200 10
250 11