Epanet

Su dağıtım şebekeleri için Epanet 

 

  

 

 

 

Epanet2 programı “gradient yöntemi” ile çözüm yapan bir su dağıtım şebekesi hidrolik hesap programıdır. Epanet2’de belirli bir zaman ve belirli bir noktada şebekenin hidrolik durumunu karakterize eden debi sürekliliği ve yük kaybı eşitliklerini hesaplamak için kullanılan yöntem  hibrit bir nokta-ağ yaklaşımı olarak söylenebilir. Epanet programına boru uzunlukları, çapları, pürüzlülük katsayıları, düğüm noktalarında su talepleri, arazi kotları, su alma yapıları, pompa, vana gibi ekipmanlarla ilgili veriler girilerek şebekede tek kararlı hidrolik durum (steady state simulation) yada birden fazla hidrolik durumlarına (extended period simulation) göre şebeke hidrolik hesapları yapılabilmektedir.