Suganet - suganet


 

İçme suyu dağıtım şebekelerinde genetik algoritma (GA) parametrelerinden kodlama için en uygun olanları (ikili kodlama ve tamsayı kodlama) seçilmiştir. İkili kodlama bilgisayar mantığıyla çalıştığı için veri alıp döndürmede çok hızlı çalışmakta ve sonuca çok daha çabuk ulaşmaktadır. Ancak kompleks şebekelerde ikili kodlama çözüm uzayını gereksiz bir şekilde büyütebilmektedir. Böylelikle hızlı ama daha geniş bir arama uzayında çözüme ulaşma sonucu ortaya çıkmaktadır. Tam sayı kodlamada ise problemin çözüm uzayı bellidir, çözüm uzayını artırmak sözkonusu olmaz. Sonuç olarak küçük ve basit şebekelerde ikili kodla çözüme gitmek uygun olurken, büyük ve kompleks şebekelerde tamsayı kodlama ile sonuca gitmek zaman açısından daha uygun olacaktır. Seçme tiplerinden rastgele seçim evrim teorisinden uzaklaşıp optimum sonucu bulmayı tamamen rastgeleliğe dönüştürmektedir. Olası bir durum da olsa katrilyarların oluşabileceği çözüm kümesinden optimum sonucu bulmak rastgele seçim ile pek mümkün gözükmemektedir ve tavsiye etmeyiz. Çaprazlama tipi, populasyon sayısı, jenerasyon sayısı, değişiklik olmayacak jenerasyon sayısı, mutasyon olasılığı, çaprazlama olasılığı problemin büyüklüğüne ve kompleksliğine göre değişebilen değerler olduğu için kullanıcıya bırakılmıştır.