Suganet çeşitli çaplar deneyip şebekenin maliyetine bakarak optimum çözümü bulmaya çalışmaktadır. Düğüm noktalarında basınçların borularda ise hızların istenilen minimum ve maksimum sınırlar dahilinde olması için sınırların aşılması durumunda belli bir katsayı ile çarpılması gerekir. Bu katsayıyı şebeke birim maliyetleri göz önünde bulundurularak kullanıcı belirler. Epanet uyarı cezası şebekede negatif basınçların oluşmasından dolayı uygulanacak ceza tipidir, Programın uygun şebeke seçimine daha çabuk yönelmesini sağlar. Şebekeyi hidrolik açıdan incelediğimizde bazı borularda yada düğüm noktalarında tolerans vermek isteyebiliriz. Birkaç noktada hidrolik sınırların aşılmasıyla maliyet açısından büyük avantaj sağlanabileceği durumunun gözardı edilmemesi için istenilen sayıda istenilen tolerans değerlerinin girilmesi kullanıcıya bırakılmıştır. Şimdi biraz genetik algoritma parametrelerinden bahsetmemiz gerekir.