Şebekede yer alacak boru numaralarına göre dizayn yöneticisinde özelliklerini bildirdiğimiz çapların hepsini yada en az 2 adet olmak üzere istediğimiz kadarını seçerek hesaplamalara dahil edebiliriz. Her boru için yada istenilen borular için minimum ve maksimum hız değerlerini belirleyerek optimum sonucun istediğimiz hidrolik kriteler dahilinde bulunmasını sağlayabiliriz. Nüfusun günden güne artması ile mevcut bir şebekeye ek yapılarak şebeke genişletilmesi çalışmaları sık karşılaşılan bir durumdur. Bu gibi durumlarda mevcut şebekenin boruları tasarımdan kaldırılarak sadece yeni eklenen şebekenin çaplarını belirlemek suganet ile mümkündür. Yeni eklenen şebeke çapları mevcut şebekenin hidrolik koşulları da göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Dolayısıyla suganet şebeke genişletilmesi çalışmalarında mükemmel bir optimizasyon sağlamaktadır. Şimdi optimizasyon seçeneklerine bir göz atalım.