Burada su dağıtım şebekesinde yer alan tüm düğüm noktaları bulunmaktadır. Şebekede istenilen minimum ve maksimum basınçlar bütün düğüm noktaları için belirlenebileceği gibi istenildiği takdirde her bir düğüm noktası için ayrı ayrı da belirlenebilir. Suganet optimum tasarım yaparken burada istenilen minimum ve maksimum basınç değerlerini göz önünde bulunduracaktır. Arazinin durumuna göre şebekenin küçük bir bölgesi istenilen basınç şartını sağlamayabilir. Bu durumda oradaki apartmanların hidrofor yeterli basıncı sağlaması durumu daha ekonomik olabilir. Bu gibi durumlar göz önünde bulundurularak istenilen düğüm noktaları hesaplamaların dışında bırakılabilir. Bunun için istenilen düğüm noktası seçilerek dizayn kutucuğundaki işaret kaldıralarak yenile düğmesine basıldığında rengi mavi olan ilgili düğüm numarası kahverengiye dönüşerek tasarımdaki hesaplamaların dışında tutulacaktır. Diğer bir deyişle ilgili düğüm noktasındaki basınç değeri serbest bırakılmıştır. Şimdi sıra şebeke tasarımında kullanacağımız boruları belirlemeye geldi.