Suganet - suganet

 

 

 
Açmış olduğunuz dosya epanetteki koordinatlarıyla, düğüm noktaları ve boru numaralarıyla birlikte ekrana çizdirilecektir. Boru çapları, pürüzlülük katsayıları gibi verilerin yanlış olması önemli değildir, çünkü suganet optimum şebekeyi tasarlarken boru çaplarını kendisi belirleyecektir. Bir sonraki adım şebekede yer alacak boru çaplarının özelliklerini programa tanıtmak olacaktır.