Suganet - suganet

 Optimum çözümün bulunmasıyla istenildiği takdirde sonuçları ilk girmiş olduğunuz şebeke ile karşılaştırabilirsiniz. Herbir borunun çaplarını, maliyetlerini ve aradaki farkı görebilirsiniz. Eskiden yapmış olduğunuz projeler ile akademik çalışmalarda yapılan karşılaştırmalar açısından büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Sonuçları excel dosyasına kaydedip istediğiniz çalışmaları yürütebilirsiniz. Çaplar ve maliyet küçük olması durumunda yeşil, büyük olması durumunda kırmızı, eşit olması durumunda sarı renk ile gösterilmektedir.

 

  

 

Optimum çözüm ile ilk çözüm arasındaki boru hızlarını karşılaştırabilir aradaki farkları rakamsal olarak görebilirsiniz. 

 

 

Optimum çözüm ile ilk çözüm arasındaki düğüm noktalarında oluşan basınçları kıyaslayabilirsiniz. Böylelikle şebekenin hidrolik değerleri hakkında ön bilgi sağlamış olursunuz. Optimizasyon ile elde edilen şebekenin sadece maliyet açısından değil hidrolik açıdan da avantajlı olduğunu bu şekilde kolaylıkla görebilirsiniz.